torstai 12. marraskuuta 2015

Yhden & kahden pakopisteen perspektiivi


Perspektiivistä tilakuvaamista käytetään kaikkialla. Arkkitehdit piirtävät (tietokoneella/käsin) perspektiivikuvia havainnollistaakseen rakennuksia. 

Yhden pakopisteen perspektiivissä kaikki katsojasta poispäin kulkevat viivat näyttävät menevän kohti samaa pistettä, joka on pakopiste. Muut viivat on vaakasuoria tai pystysuoria. Jos kohteen kulma on kohti katsojaa, syntyy kaksi pakopistettä.

Kahden pakopisteen perspektiivissä esineen tai rakennuksen kulma on kohti katsojaa. Katsojasta poispäin kulkevat viivat näyttävät menevän kohti pakopistettä. Muut viivat ovat pystysuoria. Horisonttiviivalla olevat viivat on vaakasuoria.

Yhden pakopisteen perspektiiviä käytetään silloin, kun kuvataan objektia jota katsotaan suoraan edestä päin. Kahta pakopistettä käytämme silloin, kun esine on kulmittain suhteessa
katsojaan. Pakopisteen sijainti vaikuttaa kuvakulmaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Voit myös laittaa viestiä sähköpostiini, marialiciousblog@gmail.com xoxo M